Σάββατο, 31 Μαρτίου 2007

Ζωγραφική από "χέρι"

Σε ταβέρνα της Νέας Μάκρης Αττικής.

Ζωγράφος ήταν... 6
Ζωγράφος ήταν... 5Ζωγράφος ήταν... 4

Ζωγράφος ήταν... 3
Ζωγράφος ήταν... 2


Ζωγράφος ήταν... 1